ติดต่อเรา

แผนที่

เลขที่ 430  หมู่ที่ 2  บ้านพรรณา  ถนนพรรณา-อากาศ ตำบลพรรณา   อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47130

PHONE : 042-779117 , 042-779266

FAX : 042-779236

WEBSITE : www.pwj.ac.th

MAIL : admin@pwj.ac.th