ครูชาวต่างชาติ

Mr.Ulyssis Valenzuela Bacharo

Mr.Ulyssis Valenzuela Bacharo
ชาว Philippines

Mrs.Hilda Bisona Babila

Mrs.Hilda Bisona Babila
ชาว Cameroon

Me.Jhonel Alamillo Pasaquian

Me.Jhonel Alamillo Pasaquian
ชาว Philippines

Mrs.Maricelyn Salva Bacharo

Mrs.Maricelyn Salva Bacharo
ชาว Philippines