อบรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ปี 2565

อบรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง”ปี 2565

Read more

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ม.ราชภัฏสกลนคร

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ม.ราชภัฏสกลนคร และ พิพิธภัณฑ์​ภูพาน​และ​ท้องฟ้า​จ​ำ​ลอง​สกลนคร

Read more