อบรม Google Classroom

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายสาทิน ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Classroom และ Google Zoom  ให้กับคณะครูในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์