ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ม.ราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักเรียนชั้น ม.1/2, 5/1-5/4, 6/1-6/4 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ พิพิธภัณฑ์​ภูพาน​และ​ท้องฟ้า​จ​ำ​ลอง​สกลนคร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข