วันครู 2563

นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้เข้าร่วมงานวันครู  ของอำเภอพรรณานิคม  ประจำปี 2563        ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ซึ่งนายสุวิชาญ  ไชยโกมล  นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี