ลูกเสือม.1-2 เดินทางไกลและประกอบสูทกรรม

7 ก.พ.63 ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ม.1-2 เดินทางไกลรอบๆบริเวณเทศบาลพรรณานิคมและประกอบสูทกรรมที่โรงเรียน