ลูกจ้าง/นักการฯ

snit-pak

นายสนิท ภักดีนอก (สนิท)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

somchat-1

นายสมชาติ ระเริงจิต (โจ๊ก)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

 

1-172x230

นายนพวิชัย อนุชาติ (ชัย)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

 

FileMaker-Lao-1-172x230

นายฉลาด สัพโส (ตุ๋ย)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

ladda

นางลัดดา ศรีภิรมย์ (ลัดดา)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานทำความสะอาด)