รับโล่รางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้การนี้ท่านผู้อำนวยการ ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้รับเกียรติขึ้นรับมอบโล่โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2566 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี