รับสมัคร นศท.ปี1-63

      วันที่ 15 ก.ค.63 นักศึกษาวิชาทหาชั้นปีที่ 2-3 รายงานตัวเข้ารับการฝึก และคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร