รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายสาทิน ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม1 และ ม. 4 ที่นำลูกหลานในการปกครองมาเข้าเรียนที่โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์