ระบบสมัครเรียนออนไลน์

*****เปิดระบบในช่วงรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 (วันและเวลาจะประกาศในหน้าเว็บไซต์ และเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน)*****