รองผอ.สพม.23 เข้าตรวจเยี่ยม

      วันที่ 2 ก.ค.63 นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  พร้อมด้วย นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23     ได้เข้า นิเทศก์ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน    เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    ตามมาตรการป้องกันโรค   โควิด-19  จากผลการประเมินของคณะกรรมการปรากฎว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]