มาตรการป้องกันโควิด 19

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้