มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนป่วย

นายสาทิน  ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู  ไปเยี่ยมไข้นายอรรถพล  พรมเสน  นักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ป่วยติดเตียง  เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ  ซึ่งพักอยู่ที่บ้านบะทองใหม่ ตำบลบะทอง อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร และได้มอบเงินที่ได้รับจากการบริจาคของคณะครูและนักเรียน จำนวน 10,200  บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย