ประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบรถเอ้วให้โรงเรียน

30 มิ.ย.63 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดประชุมผู้ปกครอง  และพิธีมอบรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล(รถเอ้ว 6 ล้อ)จากสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ให้กับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยนายอัมพร  จันทวงค์  นายกสมาคมฯ และนายสาทิน  ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้รับมอบ