ปฐมนิเทศ 2563

วันที่ 25-26 , 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่  ในการปฐมนิเทศนักเเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563