บริจาคโลหิต

      วันที่ 8 ก.ค.63 นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม  โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จัดเจ้าหน้าที่ออกมารับบริจาคโลหิตจากประชาชนในเขตอำเภอพรรณานิคม