นายอำเภอเข้าตรววจเยี่ยม

1 ก.ค.63 นายสุวิชาญ  ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม และ แพทย์หญิงกัญญาภัค  ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งทางโรงพยาบาลได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแก่นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนด้วย