ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเชียงคาน

19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พร้อมคณะครู มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ และบุคลากร จากโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่ง คุณครูปภัสรา เตียงพลกรัง ครูแนะแนว ที่ย้ายกลับภูมิลำเนา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โอกาสนี้ผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่านได้มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนทั้งสองด้วย โดยพิธีต้อนรับฯ จัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์