งานปัจฉิมนิเทศ ม.3-ม.6

นายสาทิน ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึการศึกษา 2562 ซึ่งมีพิธีมอบเกียรติบัตร  ไว้สาขอขมาครู กิจกรรมดนตรีและน้องส่งพี่ ม.6