ค่าย STEAM-2020

นายสาทิน ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่าย STEAM ซึ่งบูรณาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ และคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์