คัดกรอง Covid-19 ก่อนเข้าโรงเรียน

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดย นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตั้งจุดคัดกรองโรค Covid-19 ก่อนนักเรียนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน