กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะดนตรีสากล

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยกลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เสนอโครงการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะดนตรีสากล (MARCHING BAND CAMP)  ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค.63 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องดนตรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 50  คน  โดยท่านผู้อำนวยการสาทิน  ไชยรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม