แผนผังบริเวณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

แผนผังบริเวณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ แปลงที่ 1


แผนผังบริเวณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ แปลงที่ 2