พนักงานบริการ


 
นายสนิท ภักดีนอก (สนิท)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)
 
นายสุทธะจิต สายบัว (โก๊ะ)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)
นางลัดดา ศรีภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานทำความสะอาด)This gallery created with Express Thumbnail Creator