พนักงานบริการ

 
นายสนิท ภักดีนอก (สนิท)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)
 
นายสุทธะจิต สายบัว (โก๊ะ)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)
นางลัดดา ศรีภิรมย์ (ลัดดา)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานทำความสะอาด)
นายสมชาติ ระเริงจิต (โจ๊ก)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)