ครูชาวต่างประเทศ
Mr.Besong Stanley
ชาว Cameroon
Nick Name : Besong
Mr.Ulyssis Valenzuela Bacharo
ชาว Philippines
Nick Name : Uly
Mr.John Paul IYOG QUIA-OT
ชาว Philippines

Mrs.Hilda Bisona Babila
ชาว Cameroon

Miss.Yu Kaidi
ชาว China


Miss.Wu Junheng
ชาว China