ครูชาวต่างประเทศ
Mr.Besong Stanley
ชาว Cameroon
Nick Name : Besong
Mr.Dennis Recto
ชาว Philippines


Mr.Michael Sacramed
ชาว Philippines
Nick Name : Mico
Mr.Ulyssis Bacharo
ชาว Philippines

Miss.Wei Haiting
ชาว China


Miss.Zhao Pan
ชาว China
ชื่อไทย Pat